top of page
Lagring

Vi leier ut lagerrom med stabil temperatur og lav luftfuktighet. I våre moderne lagerlokaler er det således optimale forhold for lagring av møbler og innbo. Vi har to avdelinger med tempererte lagerboder i Mosseområdet. Lokalene er godt sikret i rolige omgivelser med lite gjennomtrafikk. Vi har et bredt utvalg av flytteesker, bobleplast, møbeltrekk og andre flytterelaterte produkter. 

Over 3000 m2 med lagringsplass står klar for dine eiendeler! 

Småbedriftssenter
Har ditt firma behov for en skreddersydd løsning av lagerbehov, eller en "base" for din virksomhet? Sentralt plassert i Moss og Rygge, tilpasser vi våre lokaler etter ditt ønske!
Regnskapslagring

Selv om kravet til lagring av gamle regnskap ikke er så strengt lenger, er det fortsatt behov for lagring opp til 5 år, og for de viktigste regnskaps dokumentene fortsatt 10 år. Det er sjelden man ønsker tilgang til disse dokumentene, og langtidslagring er derfor en praktisk og rimelig løsning. Vi kan kjøre ut en eller flere esker med regnskap ut til aktuell adresse på kort varsel.

Lagring av konkursbo

Det er ofte viktig for konkursboet å komme seg ut av leide lokaler så hurtig som mulig, for å spare boutgifter. Vi kan være behjelpelig med transport og organisering samt merking av gjenstandene. Vi har eget møterom som boet kan disponere (gratis) for eksempel til gjennomgang av regnskaper, eller til møter med eventuelle kjøpere av det boet ønsker å selge.

Lagring av dødsbo

Ikke sjelden blir det uenigheter mellom arvinger i et dødsbo. Bobestyrer kan da lagre tvistegjenstandene hos oss, inntil det er klart hvem som skal ha de forskjellige arvestykkene.

Enkel tilgang

Våre lokaler er lett fremkommelige, og kan benyttes til alle døgnets tider. Her kan du komme og gå som du vil! Vi har stor lasterampe for stor bil, samt sekke- og jekketraller til fri benyttelse.

bottom of page